Stichting cirx, een intentie-model voor
wereldwijde toegang tot opleiding en arbeid


Een wereld waarin er een stichting is die globaal arbeid mogelijk maakt voor ieder die dat wenst.
Zowel in welvarende landen; Waar werk en opleiding wettelijk zijn geregeld om burgers die gemotiveerd zijn toegang te bieden.

Maar ook in armoedige landen waar de mensen geen werk hebben, waar ze zelfs tekort komen om een huis te hebben of zicht te voeden. Armoedige landen waar ook geen opleiding is tot beroepskwalificatie.

Deze stichting heeft geen winstoogmerk. Dat betekent dat alle inkomsten ten goede komen aan de intentie van de stichting namelijk arbeid mogelijk maken voor iedereen die gemotiveerd is.

Een opleiding volgen via of bij deze stichting betekent dat arbeid die eruit voortvloeit wordt gekort tot het minimale basis inkomen. Hierdoor is ieder lid niet hoger dan een andere. Verdient niemand meer dan anderen en kan de stichting ook groter worden door geinvesteerd inkomen.

Deze stichting biedt in ideale omstandigheden voor iedereen binnen de wereld. planetair, samenleving wereldwijd een manier om bij wens opleiding te volgen en arbeid te verrichten op een plaats die door de stichting gewenst is.

Als mensen via de stichting willen werken of onderwezen worden, dan is de stichting vrij om een bepaalde locatie en een bepaalde vorm te bieden die doeltreffend is.

Hier ziet u een link naar een promotie kaart en een kort document over de inhoud en belang van Cirx, Zowel als aandachtspunten.

Cirx Card
Cirx Document

Voor een speciale blik op onderwijs binnen deze stichting zijn hier nog een kaart en document over dit onderwerp.
Cinx Card
Cinx Document