Devotie


Toewijding
In het hindoeisme is het tijdpad van een huwelijk
van twintig tot zestig, en erna mag een man
kiezen om zijn kleinkinderen te steunen,
of naar en kluis in het woud te gaan om
op wijsheid te studeren en contempleren

In het hindoeisme als een jongeling besluit
om geen relatie aan te gaan, maar de studie
op te pakken, in het licht van religie,
dan is het tijdspad van twintig
tot de genade van de Heer hem roept.

Het tijdspad is dan als een relatie
met Brahman, door diepe contemplatie
en studie van het zielsverlangen.

Een kind wordt Brahmachari genoemd,
als in leerlingschap en reinheid.
Een jongeling die geen relatie aangaat,
kan dus Brahman bereiken,
als het doel van brahmachari.

Een sanjasin een paramahamsa,
het heeft vele namen,
maar de toewijding tot Brahman,
via iedere benaming van iedere
godheid en godin.

Een jongeling op dat pad,
valt niet bij scholen, bij
instituten, zijn band is met Brahman.

De mensen met een relatie,
vanwege hun verantwoording aan de
maatschappij, vallen onder
geestelijke scholing en instituut.

Daardoor niemand kent het pad van
Brahman, niemand die met Hem een
relatie heeft wordt van gezegd,
die of die, dat of dat.

Daarom zonder relatie zocht ik Brahman,
Daarom zonder relatie leerde ik het gebed,
Daarom zonder relatie heb ik Brahman
als enige doel.

Brahman
Het pad van gebed al het andere overstijgt.

Boven slavernij staat vrijheid
boven vrijheid staat dienstbaarheid
Dienaar van een godheid zijn wijsheid
te boek stelt


Dienaar van het hoogste beginsel,
Gegrond in Brahman

Geen eigen status zoekt,
geen daad buiten dienstbaarheid

Zoals in heilige boeken staat,
door dienstbaarheid pogen de toegang
tot de Hemel na het leven verwerven.
Door eigen wensen op te geven
voor een levenstaak