Een Missie voor de toekomst

Welke eigenschappen kent mijn zoektocht


Een missie
Elke mens, ieder wezen heeft een doel in het leven.
Een doel die bij elke stap, elke dag meer vorm krijgt,
en een vorm die bij iedere moment meer en meer zijn straling geeft.

Een doel is soms iets kleins, lekker eten, geld, of cultuur.
Een doel is soms groter, een baan, een partner.
Een nieuw huis.

Een mens die op weg gaat ontwikkelt een visie op het leven.
Een visie die alles inhoudt dat onderdeel is van dit leven.

Een doel in het leven, wanneer het meebouwt aan een samenleving.
Wanneer het meebouwt aan een toekomst voor iedereen.
Een doel wordt een missie als het verwoord leidt tot
een duidelijk doel, voor jezelf, voor iedereen.

Mijn doel in het leven, verwoordt in een missie is het volgende.

In kernwoorden houdt het in:
Wijsheid om mijzelf en de wereld te helpen.
Zoals een filosofie een inzicht kan bieden in het leven
Zo kan mijn boodschap ook leiden tot meer begrip, een beter levensinzicht bij mensen.
Met de boodschap die in kernachtige bewoordingen het doel van de religie dient.

Het tweede kernwoord is dan ook
Om geluk bij mensen, en voorspoed in de wereld of in een land te verbeteren.
Geluk voor mensen in de vorm dat het leven een betekenis krijgt.
En dat die betekenis bij mensen leidt tot een keuze om bepaalde normen en waarden te aanvaarden,
en een keuze om het leven meer een goede intentie te geven.
Waarbij goede intenties kort gezegd leiden tot charitatie, compassie, menselijkheid.
Geluk betekent daarbij lichamelijke gezondheid door mogelijke voorkoming van ziekte, gebrek en verwonding.
Geluk betekent dat het leven zin krijgt door een invulling die waarde geeft aan elke dag.

Het derde kernwoord is:
Voor zij die voorspoed of rijkdom nastreven, om deze in dienst te stellen
van de groep waarin zij wonen. zoals in een land, als geld wordt besteedt
aan armoedigen, dit ten goede komt aan de samenleving, en voldoening kan geven.

Deze woorden zijn slechts een vorm om te kunnen tonen welke doelen in mijn leven
voorkomen. Een tocht die leidt tot een toekomst waarbij de zon voor iedereen schijnt.

Deze woorden zijn een maatschappelijk doel waarbij de betekenis voor de samenleving
als richting wordt verwoord.

Mijn persoonlijke missie:
De diepere wensen die in mijn hart wonen, de wensen die ik zelf nastreef of zou willen verkrijgen.
Die ook tegemoet komen aan het ideaal, dat ik voor de wereld zou willen bijdragen.

Ook in drie kernwoorden gevormd.

Ten eerste dat de woorden die door mijn handen op papier en computer zijn gevormd,
in de wijze waarop die vormgegeven zijn in de wereld zichtbaar zijn, van waarde zijn,
een betekenis hebben voor de wereld. Kort gezegd, veel lezers, veel boekenlezers.
Dat de websites die ik ontworpen heb, niet alleen voor mij fijn zijn om te bezoeken en lezen,
maar dat vele bezoekers er waarde aan hechten. Lezen, bezoeken, waarderen.
En ook dat de boeken die ik geschreven heb, gelezen worden, verkocht worden, gewaardeerd worden.

Ten tweede dat mijn boodschap bij mensen leidt tot een verbetering van hun leven.
Voor hen een keuze om gezondheid als bijkomende voorwaarde te accepteren, zodoende ziekte en gebrek
proberen te voorkomen , en lichamelijk welzijn te bevorderen.
Dat mijn boodschap bij mensen leidt tot de keuze om geen eigenbelang meer na te jagen,
maar een plaats in de samenleving te accepteren, zodoende mee te helpen aan het samenleven
van iedereen. van rijk arm, gezond ziek, zwak sterk.

Ten derde dat deze plant die als een zaadje is gegrond in de aarde zal uitgroeien tot
een boom die voor velen vrucht draagt, en als een boom in de woestijn, bron kan zijn
van een bos met allemaal vruchtbare bomen.

Moge de wereld, geleidt door religie, voorspoed verwerven.
Moge de wereld, geleidt door compassie, geborgenheid aan ieder bieden.
Moge de wereld, geleidt door wijsheid, deugd bevorderen.