Stichting Cirx


Missie


Iedere Schrijver heeft een doel met de boeken die hij schrijft.
De ene schrijft een kinderboek om kinder te vermaken of inzichten over te brengen.
De ander schrijft geschiedenis met boeken over wereldwonderen; Egypte; Babylon en andere.

Iedere Schrijver heeft een moment waarop inspiratie vorm krijgt en het een oorzaak is van boeken
met veel of weinig woorden, Een doel voor een schrijver is soms, iets te schrijven waarmee hij beroemd wordt.
Of iets waar hij zelf waarde aan hecht.

Deze Schrijver; Boeken over spiritualiteit en het leven, heeft als doel,
Informatie te laten ontstaan zoals een licht in een kamer alles zichtbaar maakt.

Stel je voor dat het licht aangaat en je ziet allemaal mooie schatten,
van zilver, van goud, blauw, groen en geel.
Je ziet allerlei mooie stenen; van gaiasteen, robijn, aventurijn en vele anderen.

Iedereen die het licht aandoet, ziet al die mooie schitterende dingen.
Zolang het licht uit is en donker, lijkt het een normale kamer,
maar als het licht aangaat is er veel verwondering over.

Deze schrijver, die zijn licht heeft aangestoken met de bron van wijsheid.
Schenkt zijn licht door woorden aan een te rijgen, tot een ketting van schoonheid.
Schenkt zijn licht door woorden te verbinden met de intentie van de ziel.
Schenkt zijn licht door woorden in het hart te ontginnen tot een inzicht die iedere ziel zou mogen lezen.

De Missie van deze schrijver is naasthet schrijven zelf, om woorden te geven aan eigen inzichten.
Ook om het zichtbaar en beschikbaar te maken voor anderen.
Anderen die er waarde in vinden.
Anderen die een nieuwe kleur aan hun leven willen geven.
Anderen die ook hun licht willen ontsteken en een bron zoeken om erover te leren

De Missie is om bekendheid te geven aan deze boodschap van de auteur.


Doelvinding
Het doel van mijn websites en boeken is om er bekendheid aan te geven, mee te krijgen.
Mijn hoop is dat de websites goed bezocht gaan worden, en mijn boeken gelezen, gekocht en of gedownload.
Ik hoop dat Cirx een stichting kan zijn die coordinatie doet betreffende de websites en boeken.
Een stichting die ook genoeg financien aantrekt om de boodschap aanwezig te behouden.
financien voor websitehosting,naamvermelding en boeken via uitgave of uitgeverij.


Ideaal
Ik hoop dat mijn boeken duizenden lezers trekt, en genoeg verkoop van boeken om in levensonderhoud te voorzien.
Ik hoop dat mijn websites vele bezoekers trekt, en door mensen gewaardeerd wordt.
Ik hoop dat de boodschap die door alle boeken en websites heenspreek tot in tijden blijft bestaan.

Genade
Ik hoop dat met behulp van de Almacht,
deze bron van een wijsgeer mag blijven bestaan.
In vorm en woord en essentie.
En dat de middelen om het te behouden,
in de vorm die voor iedere tijd nodig is.
zullen beschikbaar komen,
evenals de instrumenten die meewerken aan de boodschap.
Zo bid ik de Almacht
En zo bid ik als de boodschap van waarde is dat er ook lezers zullen zijn

Website Ontwerp


----------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse visie op religie en spiritualiteit

(bastiaan.nu)
(alschepper.nl)
(almacht.nl)
(wijslicht.nl)

----------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse Visie op Regering, samenleving en Science fiction

(kroonrede.nl)
(cirx.nl)
(progenix.nl)
(spidyc.nl)

----------------------------------------------------------------------------------

English Vision on Computers, society and Science Fiction

(insoc.nl)
(progenix.net)
(spidyc.com)----------------------------------------------------------------------------------

English vision on spirituality

(bastiaan.im)
(allcreator.info)
(agentix.nl)

----------------------------------------------------------------------------------

Hindu vision on spirituality

(paramatman.in)
(bastiaan.guru)

----------------------------------------------------------------------------------

Boeken Geschreven


----------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse Boeken: Licht Serie

Zilver Licht
Brons Licht
blauw Licht
Groen Licht
Oranje Licht
Geel Licht

----------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse Boeken: Steen Serie

Zonnesteen
Maansteen
Zilveroog Steen
Aventurijn Steen

----------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse Boeken: Thema

Christelijk:Medici
Christelijk:Mystiek
Christelijk:Proza
Kroon Licht (visie op regeren)
Spreuken Licht

----------------------------------------------------------------------------------

English Books:Line Serie

Silver line
Bronze line
Blue line
Green line
Orange line
Yellow Line

----------------------------------------------------------------------------------

English Books: Themes

Book Insoc (Robotics and Computers)